Tutkijat

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook

DIVA-projektissa tutkimme b-to-b-ostajan matkaa sekä määrällisin että laadullisin tutkimusmenetelmin. Suomalaiset tutkimuslaitokset tekevät yhteistyötä belgialaisen Vlerick Business Schoolin kanssa. Aineistoa kerätään sekä Suomesta että Belgiasta.

Ari Alamäki

Ari Alamäki (KT) työskentelee yliopettajana ja tutkijana Tietotekniikan yksikössä Haaga-Heliassa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä, vahva B2B-sektorin myyntikokemus ja hän on osallistunut uusien liiketoimintojen rakentamiseen yksityisellä sektorilla. Arilla on myös pitkä kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista sekä tiimi-, partneri- ja projektinhallinnasta. DIVA-projektissa hän keskittyy digitaalisten B2B ratkaisujen konseptointiin ja kehittämiseen partneriyrityksille.

Marika Alhonen

Marika Alhonen works as a senior lecturer at HAAGA-HELIA. She has 15 years of experience in developing sales and services in the business world. Marika has worked as a sales and services teacher and as a coach in the StartUp School in HAAGA-HELIA UAS for the last two years.

Lili Aunimo

Lili Aunimo toimii yliopettajana Tietotekniikan koulutusyksikössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimusalaansa ovat uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen yritysten väliseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen sekä datan louhinnan ja visualisoinnin menetelmät. Lili Aunimo opettaa Big Dataan, digitaalisten palveluiden innovointiin ja kehittämiseen sekä tutkimusmenetelmiin liittyvillä kursseilla. Lili Aunimon vuonna 2007 valmistunut väitöskirja käsitteli kysymys-vastaus -järjestelmiä.

Maria Antikainen

Dr. Maria Antikainen works as Senior Scientist at the VTT Research Area on Business Ecosystems, Value Chains, and Foresight and holds a docentship at the Department of Industrial Management in Tampere University of Technology, specializing in innovation in business networks. Maria’s main research areas are innovating in networks (especially co-creation with consumers), open innovation, sustainable […]

Heli Hallikainen

Heli Hallikainen works as a project researcher at the University of Eastern Finland. She is a doctoral student at the business school of University of Eastern Finland.

Sirpa Hänti

Ph.D.  Sirpa Hänti is working as a lecturer and coach of b-to-b sales at TUAS. She has worked several years in sales and marketing and as an entrepreneur. She defended her doctoral thesis from the Turku School of Economics and Business Administration in 2014; the connection of the value creation and entrepreneurship processes is her […]

Heidi Kock

Heidi toimii myynnin opettajana ja tutkijana Haaga-Helian Digitalous-yksikössä. Heidillä on yli 20 vuoden kokemus B2B-myynnistä ja sen johtamisesta erityisesti IT-ratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden parista. Kompleksinen ratkaisumyynti, asiakastiedon hyödyntäminen ja asiakkuuksien johtaminen ovat Heidin erityisosaamisalueita. Heidi tekee parhaillaan väitöskirjaa B2B-myynnistä. Hän on kirjoittanut tammikuussa 2016 julkaistavan ensimmäisen kattavan suomenkielisen myynnin oppikirjan, Oivaltava myynti, yhdessä Diva-kollegansa Sirpa Häntin […]

Pentti Korpela

Pentti Korpela, Ph. D., eMBA, is Principal Lecturer Emeritus at Turku University of Applied Sciences. His research and teaching are mainly focused on personal selling and sales management. Pentti has participated actively in developing and implementing the Best Seller Competition-concept in Finland and managed also the European Sales Competition project funded by EU. His doctoral […]

Tommi Laukkanen

Professor Tommi Laukkanen works in the University of Eastern Finland as professor of marketing. He does research on customer behavior, sales creation, growing and successful SMEs, and brands. He is one of the internationally best-known and most-quoted researchers of internet and mobile bank services.

Tuija Rantala

Tuija Rantala, M.Sc. (Tech.) works as Senior Scientist at the VTT Research Area on Business Ecosystems, Value chains and Foresight. Since 1999 she has been with VTT, managing and working in innovation and risk management projects with b-to-b industry, applying and developing qualitative risk and opportunity management methods for different contexts. Her main research interests […]

Bert Paesbrugghe

Bert Paesbrugghe is a PhD candidate and research associate in the Area Marketing & Sales. He conducts academic and applied research in the field of sales management, procurement, pricing and sales force effectiveness. He studied Applied Economics at Ghent University. He also studied at the University Carlos 3 Madrid and at the University of Granada […]

Deva Rangarajan

Deva Rangarajan is Director of the Sales Excellence Centre at Vlerick Business School, where he teaches in all the programme formats. His research and teaching are mainly focused on the areas of sales force management and customer experience management. Deva has experience in offering customised programmes for Atlas Copco, AGC, Vesuvius, KBC, BNP Paribas, Belfius, […]