Lili Aunimo

Lili Aunimo toimii yliopettajana Tietotekniikan koulutusyksikössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimusalaansa ovat uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen yritysten väliseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen sekä datan louhinnan ja visualisoinnin menetelmät. Lili Aunimo opettaa Big Dataan, digitaalisten palveluiden innovointiin ja kehittämiseen sekä tutkimusmenetelmiin liittyvillä kursseilla. Lili Aunimon vuonna 2007 valmistunut väitöskirja käsitteli kysymys-vastaus -järjestelmiä.

Vastaa